حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ترتیب بر اساس:
8,900,000,000 ریال50,000,000 ریال/مترمربع

خانه رویایی شما

نیاوران، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

5 سال پیش

8,900,000,000 ریال50,000,000 ریال/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

5 سال پیش

5,200,000,000 ریال36,900,000 ریال/مترمربع

فروش فوری خانه دربست

اصفهان، دروازه شیراز، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

5 سال پیش

5,200,000,000 ریال36,900,000 ریال/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

5 سال پیش

56,000,000,000 ریال

آپارتمان مجلل با استخر

نیاوران، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

5 سال پیش

56,000,000,000 ریال

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

5 سال پیش